0%
Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

Uønskede bivirkninger ved psykedelika

Illustration af BM.

Formålet med dette spørgeskema er at undersøge, hvor almindelige uønskede bivirkninger af psykedelika er blandt brugere af psykedelika i Danmark. Det er stadig småt med reelle data om bivirkninger af psykedelika, da forskning praktisk talt blev umuliggjort i starten af 70’erne pga. ændret narkotikalovgivning og først er blevet genetableret igennem de seneste årtier.

Debatten har været præget af sensationsjournalistik, anekdotiske beretninger og ekstreme holdninger til skadevirkninger af psykedelika. Derfor gør vi dette forsøg på en faktuel dataindsamling vedrørende uønskede virkninger af psykedelika.

Vi håber, at vi med undersøgelsen kan være med til at tegne et mere klart billede af, hvilke uønskede bivirkninger psykedelika kan have og derved give brugere et bedre grundlag til at træffe informerede og skadesreducerende valg angående brug af disse substanser.

Spørgeskemaundersøgelsen er inspireret af Shroomery.orgs undersøgelse blandt deres egne brugere. 

Bag undersøgelsen står Netværk for Psykedelisk Forskning. Vi er en non-profit almennyttig forening med en vision om - på et videnskabeligt grundlag - at skabe større forståelse for de psykedeliske substansers potentialer. Både de positive og negative.

Instruktion

Fortolk spørgsmålene efter bedste evne, og vælg det svar, der passer bedst til dig.

Når resultaterne af undersøgelsen offentliggøres, annoncerer vi dette via vores nyhedsbrev og på vores Facebook-side. Undersøgelsen er anonym. Undlad at skrive ting, som kan identificere dig som person i de åbne tekstfelter (navn, email-adresse, tlf.nr. o. lign). Svar som kan afsløre identiteter på enkeltpersoner vil blive sorteret fra.

Hvis du har spørgsmål angående undersøgelsen, send os en mail via kontaktformularen på vores hjemmeside.

Undlad venligst at stemme, hvis du ikke har brugt psykedelika.

Undersøgelsen retter sig kun mod "klassiske" serotonerge psykedelika (f.eks. psilocybin-svampe, DMT, LSD, meskalin samt research chemicals i denne gruppe.)

Det inkluderer IKKE Cannabis, MDMA, ketamin, dextromethorphan, Salvia, rød fluesvamp, Datura og så videre.

Der er 29 spørgsmål i undersøgelsen.
Undersøgelsen er anonym.

Optegnelsen over dine undersøgelsessvar indeholder ikke nogen identificerende oplysninger om dig, medmindre et specifikt undersøgelsessvar udtrykkeligt har bedt om det.

Hvis du brugte en identificerende adgangskode til at få adgang til denne undersøgelse, kan du være sikker på, at denne kode ikke gemmes sammen med dine svar. Den administreres i en separat database og opdateres kun for at indikere, om du har (eller ikke har) gennemført denne undersøgelse. Der er ingen måde at matche adgangskoder til identifikation med undersøgelsessvar på.


Det er nødvendigt, at du accepterer privatlivsbetingelserne ovenfor, før du kan fortsætte.